Céges munkákCompany jobs
Céges munkák

Céges munkák

Eddig rengeteg céges projektben vettem részt. Ezek jórészt a banki, illetve az állami szektorban kerültek bevezetésre.

Company jobs

I'm working for a lot of companies. Mainly from the bank sphere and from the intellectual property organisations nowadays.

A Raiffeisen Banknál bevezetett Docflow dokumentumkezelő rendszer programozása nagyrészt az én művem.

Feladatom volt a dokumentumbeolvasó (Kofax), formanyomtatvány tervező, formanyomtatvány kitöltő alkalmazások kivitelezése, OCR/ICR (ScanSoft, ex-Recognita) és automatikus formanyomtatvány ellenőrző szerverek megírása.

Ez egy több éves munka volt és a formanyomtatvány tervező programra a mai napig büszke vagyok. A programban a Delphi-hez hasonló IDE felületet sikerült létrehozni kontrollokkal, tulajdonság szerkesztővel, valós idejű nézettel, stb.

Jobbra van tovább is...

Docflow document processing system for Raiffeisen Bank. The programming was made by me mostly.

My task was the development and programming of the form designer, form handler and form data checker applications. I used Kofax, OCR/ICR (ScanSoft) APIs ans Borland C++ Builder.

This project tooks years to complete. I built a Borland like IDE with controls, to allow the customers to create they own forms.

There is more at right...

A Sportfolió Kht-nek készült egységes stadionbeléptető rendszeren belül használt web/ActiveX alapú chip-kártyás szurkolói alrendszer elkészítését is én végeztem. A program HMTL, XSL, ASP, ActiveX (Delphiben megírva) és Microsoft SQL Server alapokon jött létre.

Különlegessége főleg az volt, hogy az összes adatmozgás a kliensek és a szerver között nem folyamatos volt. Az adatokat a kliensen JavaScript és XML/XSLT segítségével gyűjtöttem össze és egyben küldtem fel a szerverre. A táblázatok és egyebek szintén a kliensen történtek felépítésre, így a szerverre csak minimális munka hárult. A konkurencia kezelést is elég elegánsan sikerült megoldani.

This was an unified stadium access control system for the Sportfolió Kht. I built the web/ActiveX based chip-card checking system. The program was based on HTML, XSL, ASP, ActiveX (written in Delphi), the database server was Microsoft SQL Server.

A Nemzeti Autópálya Rt. részére műholdas időjárási térképfigyelő rendszer készült. A megvalósításhoz Delphi, ASP, XSL, XML, JScript, NT service és ActiveX megoldásokat használtam.

Ennek a rendszernek főképp az a különlegessége hogy a böngészőn folyamatos mozgóképet tudott megjeleníteni a műholdról letöltött képekből és ezeket folyamatosan szinkronizálta is. Ezt kizárólag JavaScript segítségével kellett megoldani.

A weather review system for National Nemzeti Motorway Ltd. Built on Delphi, ASP, XSL, XML, JScript, NT service and ActiveX solutions.

A T-Systems Dataware Kft. belső, intranetes humán erőforrás karbantartó rendszerének megírása is feladatom volt. A program a Fan-hoz hasonló technológiával készült, bár annál jóval fejlettebb volt. Ennél már a kliens oldalon lévő táblákat szűrni és rendezni is lehetett a szerverre való visszatérés nélkül (természetesen csak kis, egyben letöltött táblákkal tudott dolgozni).

It was the inner human resource management system for the T-Systems Dataware Ltd. Built on ASP, XSL, XML, JScript.

A T-Systems Dataware Kft. számára készített hibabejelentő alkalmazás. Ez csak ASP és ADO alapokon működik.

Error reporting application for T-Systems Dataware Ltd. ASP and ADO used.

Az Arcanum Development Kft. berkeiben készítettem többedmagammal, egy szabadalmak visszakeresését és megjelenítését végző intranetes alkalmazást, Oracle/Apache/XSLT alapokon.

A patent search and view tool for Arcanum Development Ltd., based on Javascript, HTML, XSLT and Oracle technologies.

Az Arcanum Development Kft. berkeiben készítettem XML/XSLT/Javascript alapokon. Szabadalmak visszakeresésére szolgál.

A patent search and view tool for Arcanum Development Ltd., based on Javascript, HTML, XSLT technologies.

Joomla alapú oldal, szintén az Arcanum Development Kft. számára.

Joomla based page for Arcanum Development Ltd.

A DOC4NET2 az IWE alapjaira épül az egyfelől egyszerűbb, másrészt sokkal bonyolultabb rendszer, melyet az Arcanum Development Kft.-ben fejlesztettem (Javascript/Java/MySQL). Ezt a rendszert az egyik legnagyobb szabadalmi hivatal használja a szabadalmi dokumentumok (egy részének) tárolására, osztályozására szerkesztésére és publikálására.

This is the successor of the IWE: the DOC4NET2 (Javascript/Java/MySQL). It is a document management system and portal with distributed workflow processing, used by a European office of intellectual rights.

Ez egy okostelefonok által használható felület, melyet szintén a Doc4Net2 szolgál ki. Ezt is én készítettem.

This is a subpage served by the DOC4NET2 for smartphones.

Az Arcanum Development Kft. berkeiben készítettem XML/XSLT/Javascript alapokon.

Patent viewer for Arcanum Development Ltd.

Az Arcanum Development Kft. berkeiben készítettem eXistDb/Javascript alapokon, a DOC4NET utódja. Ez a rendszer szolgál az XML és file alapú szabadalmi adatbázis kezelésére, a metaadatok szerkesztésére, különböző workflow-k kezelésére. Az elosztott workflow rendszert is én készítettem Javában.

A patent search and view tool for Arcanum Development Ltd., descendant of the DOC4NET system, based on Javascript, HTML technologies and eXistDb. This system handles the XML and file based intellectual property database, provide editing of metadata and structure, handle workflows. Also I created the workflow system in Java.

Az Arcanum Development Kft. berkeiben készítettem eXistDb/Javascript alapokon. Ez a rendszer szolgál az XML alapú szabadalmi adatok szerkesztésére WYSIWYG alapon.

A WYSIWYG patent editing tool for Arcanum Development Ltd., based on Javascript and eXistDb.